Tên Miền GOV Là Gì? Cập Nhật Quy Định Đăng Ký Domain GOV Tại Việt Nam 2024

Tên miền gov là một trong những loại tên miền quốc tế phổ biến và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng uy tín cho các tổ chức và cơ quan chính phủ trên không gian Internet. Nếu bạn đang quan tâm và tìm hiểu những thông tin liên quan về tên miền gov, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Mona Cloud. Chúng tôi giúp bạn hiểu rõ về tên miền .gov là gì và các quy định liên quan đến việc đăng ký tên miền .gov tại Việt Nam.

Tên miền gov là gì?

Tên miền có đuôi gov là gì? Cụ thể, tên miền gov là viết tắt của từ “Government” và dành riêng cho các cơ quan chính phủ, tổ chức chính quyền trung ương và địa phương, cũng như các cơ sở trực thuộc hoặc liên quan đến chính phủ.

Tương tự như tên miền .comtên miền .net, tên miền .gov cũng là một trong những tên miền cấp cao nhất trên Internet. Nó thường được sử dụng để đăng ký các dịch vụ trực tuyến như trang web hoặc email cho các cơ quan chính phủ. Để đăng ký tên miền gov, các cơ quan này phải có đầy đủ các loại giấy tờ gốc để xác thực chủ sở hữu.

tên miền gov là gì

Ở các quốc gia khác nhau, hậu tố của tên miền .gov có thể khác nhau, ví dụ như ở Việt Nam, hậu tố của tên miền chính phủ là .gov.vn. Tương tự, tại Mỹ, tên miền chính phủ sẽ là .gov.us.

Tên miền gov thể hiện sự uy tín và chính thống của tổ chức, đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ của họ với công dân và dễ dàng triển khai các dịch vụ công.

Quy tắc đặt tên miền gov

Các trang web cần tuân thủ nguyên tắc đặt tên theo quy định của pháp luật khi chọn tên miền này. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản cho việc chọn tên miền gov:

 • Tên miền phải được đặt chính xác theo tên gọi của đơn vị hoặc cơ quan.
 • Tên miền phải dễ phân biệt với các tổ chức hoặc cơ quan khác.
 • Nội dung của tên miền cần phản ánh chức năng và nhiệm vụ của đơn vị đó.
 • Độ dài của tên miền .gov.vn phải nằm trong khoảng từ 3 – 63 ký tự.
quy tắc đặt tên miền gov

Đối tượng nào được phép đăng ký domain .gov?

Tên miền .gov là một biểu hiện của sự quyền lực và uy tín của chính phủ trong không gian trực tuyến. Do vậy, để đăng ký tên miền gov, các tổ chức và cơ quan chính phủ cần tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt như sau: 

 • Địa chỉ đăng ký tên miền phải nằm trong phạm vi lãnh thổ quốc gia: Quy định này nhằm đảm bảo rằng chỉ có các cơ quan, tổ chức có liên quan đến chính phủ của quốc gia đó mới được phép sở hữu tên miền .gov.
 • Cung cấp thông tin chính xác: Các thông tin về cơ quan, tổ chức phải được cung cấp một cách chính xác và đầy đủ, bao gồm các thông tin liên lạc có liên quan.
 • Tuân thủ quy trình đăng ký của tổ chức quản lý: Mỗi quốc gia có tổ chức quản lý tên miền của mình và các đối tượng đăng ký tên miền .gov phải tuân thủ quy trình được quy định bởi tổ chức này.
 • Thanh toán phí đăng ký và duy trì đúng hạn: Các tổ chức cần đảm bảo thanh toán phí đăng ký và duy trì tên miền gov đúng hạn để tránh mất quyền sở hữu tên miền.
đối tượng đăng ký tên miền gov

Tên miền .gov.vn tương tự như tên miền .gov nhưng dành riêng cho các cơ quan nhà nước thuộc cấp trung ương và địa phương hoặc các cơ sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại Việt Nam, bao gồm: 

 • Quốc hội.
 • Hội đồng nhân dân các cấp.
 • Viện kiểm sát nhân dân.
 • Ủy ban nhân dân.
 • Tòa án nhân dân các cấp.
 • Bộ và các cơ quan ngang Bộ.
 • Cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Quy trình đăng ký và sử dụng tên miền gov.vn được quản lý và kiểm soát chặt chẽ bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Để sở hữu tên miền .gov.vn, các tổ chức cần nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký cho VNNIC xem xét và phê duyệt. Tên miền .gov.vn chỉ được áp dụng cho các hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước, chính trị và cung cấp dịch vụ công cộng.

Nhưng nếu bạn không thuộc vào đối tượng được phép đăng ký tên miền .gov hoặc gov.vn, bạn vẫn có thể lựa chọn các tên miền khác như .com, .net hoặc tên miền quốc gia .vn của Việt Nam. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng việc lựa chọn tên miền phải phản ánh rõ bản chất và mục đích của tổ chức hoặc doanh nghiệp của bạn.

Điều kiện để đăng ký tên miền .gov tại Việt Nam

Do tên miền gov được dành riêng cho các trang web thuộc chính phủ, nên quá trình đăng ký và chuẩn bị hồ sơ sẽ phức tạp hơn đáng kể so với các tên miền khác. 

Nguyên tắc đăng ký

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định một số nguyên tắc rõ ràng về việc đăng ký tên miền .gov, nhằm đảm bảo tính chính xác và uy tín của các cơ quan và tổ chức sử dụng tên miền này. Dưới đây là các điểm đáng chú ý:

 • Đối tượng đăng ký: Các cơ quan sau có thể đăng ký tên miền .gov bao gồm: 
  • Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp.
  • Chính phủ và các cơ quan trực thuộc chính phủ.
  • Các Bộ và cơ quan ngang Bộ.
  • Các tổ chức, cơ quan được thành lập bởi những cấp có thẩm quyền để quản lý nhà nước.
 • Người đăng ký: Người đăng ký tên miền .gov phải là người được ủy quyền hoặc có thẩm quyền và đại diện cho đơn vị, cơ quan muốn đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bản khai đăng ký: Bản khai đăng ký tên miền gov phải được đóng dấu xác nhận có Quốc Huy bởi cơ quan, tổ chức muốn đăng ký. Tên miền .gov cần tuân thủ theo đúng tên gọi chính xác của các cơ quan, đơn vị đang đăng ký.
nguyên tắc đăng ký domain gov

Những nguyên tắc này nhằm bảo đảm rằng tên miền gov được sử dụng một cách chính xác và phù hợp với các cơ quan, tổ chức và đơn vị nhà nước. Từ đó tăng cường tính nhận diện và uy tín của hệ thống truyền thông và dịch vụ công trực tuyến của Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký

Trước khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký tên miền gov, bạn cần tuân thủ các quy định sau đây:

 • Xác thực và chứng thực hồ sơ: Tờ khai đăng ký tên miền cần được chứng thực và đóng dấu giáp lai ảnh Quốc Huy bởi cơ quan đăng ký. Trong trường hợp không có hình Quốc Huy trên con dấu, cần thay thế bằng bản sao chứng thực của giấy chứng nhận thành lập, trong đó cần ghi rõ chức năng quản lý nhà nước của đơn vị.
 • Chính xác tên miền: Tên miền gov phải được đặt chính xác theo tên của đơn vị đăng ký. Trong trường hợp có sự khác biệt, đơn vị phải có công văn chính thức giải thích lý do và mối quan hệ giữa tên miền và chủ thể.
 • Thủ tục bổ sung: Nếu đơn vị muốn đăng ký tên miền mới mà không phải theo quy định tên miền trước đó, cần bổ sung công văn giải trình lý do cụ thể.
hồ sơ đăng ký gov domain
 • Quy trình đăng ký, hoàn trả và thay đổi thông tin: Các thủ tục này cần được thực hiện thông qua nhà cung cấp tên miền trong nước và được phê duyệt bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).
 • Xử lý hồ sơ và thông báo kết quả: Hồ sơ sẽ được chuyển cho VNNIC để kiểm định trong vòng 1 ngày làm việc và sau đó, VNNIC sẽ thông báo kết quả trong vòng 2 ngày làm việc qua email. Nhà cung cấp tên miền cần thông báo kết quả này cho các đơn vị liên quan.
 • Các mốc thời gian cần lưu ý sau khi tên miền hết hạn:
  • Thời gian chờ gia hạn tên miền: 25 ngày.
  • Thời gian chờ xóa: 15 ngày.
  • Sau ngày thứ 35 kể từ khi hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái “Chờ xóa”.
  • Sau đó, trong 20 ngày tiếp theo, tên miền có thể được mở bán bình thường.

Quy định về đăng ký tên miền đuôi gov tại Việt Nam

Theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại tên miền không dấu cấp 2.

 • Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực:
  • Tên miền được viết không dấu và phân theo tên các lĩnh vực hoạt động trong đời sống xã hội.
  • Tên miền sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan tổ chức, cá nhân nào.
  • Trong đó, tên miền .gov.vn được dành riêng cho các cơ quan Nhà nước ở cấp trung ương và địa phương.
 • Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng:
  • Tên miền không dấu (có đuôi .vn) dành cho các tổ chức, cơ quan, và cá nhân đăng ký theo yêu cầu riêng của họ. Do đó, cơ quan chính quyền địa phương có thể đăng ký sử dụng tên miền dưới dạng .vn và .gov.vn.
  • Tên miền .gov.vn là lựa chọn phù hợp nhất cho các cơ quan chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
quy định đăng ký tên miền .gov
 • Thủ tục đăng ký:
  • Thủ tục đăng ký sử dụng tên miền .vn được thực hiện tại các cơ quan đăng ký tên miền .vn.
  • Chính quyền thành phố trực thuộc trung ương được chỉ định là chủ thể đăng ký sử dụng tên miền .vn.
  • Thể nhân không được đăng ký tên miền, và các nội dung không được phép đăng ký đã được quy định rõ tại Điều 8 của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Thông tin trên cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng và đăng ký tên miền phù hợp với từng loại cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn mua tên miền .gov uy tín và chất lượng tại Mona Cloud

Mona Cloud là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và quản lý tên miền gov, đảm bảo rằng các tổ chức và cơ quan chính phủ có thể có được địa chỉ trang web chính thức và đáng tin cậy trên Internet.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về quy trình đăng ký và duy trì tên miền .gov, Mona Cloud cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất, từ quá trình đăng ký nhanh chóng và dễ dàng đến việc hỗ trợ kỹ thuật và quản lý tên miền một cách chuyên nghiệp.

đăng ký tên miền .gov tại Mona Cloud

Quy trình đăng ký gov domain tại Mona Cloud được thực hiện như sau: 

Nhập tên miền muốn mua

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào website đăng ký tên miền của Mona Cloud. Sau đó, nhập tên miền mà bạn muốn đăng ký vào thanh tìm kiếm.

tìm kiếm tên miền muốn mua

Kiểm tra tên miền

Tiếp theo, bạn nhấn vào “Kiểm tra tên miền” để kiểm tra tính khả dụng của tên miền mà mình muốn đăng ký.

kiểm tra tính khả dụng của tên miền

Bỏ vào giỏ hàng

Nếu tên miền chưa được đăng ký bởi bất kỳ ai, thông tin về phí đăng ký và các chi phí khác sẽ xuất hiện để bạn tham khảo. Nếu bạn đồng ý, bạn có thể nhấn chọn “Thêm vào giỏ hàng” và chuyển sang bước kế tiếp để tiếp tục quá trình đăng ký.

thêm tên miền muốn mua vào giỏ hàng

Trong trường hợp đã có người đăng ký, bạn cần phải chọn một tên miền khác và thực hiện kiểm tra lại từ đầu. 

Nhập thông tin người mua và đăng ký domain

Tại bước này, bạn tiến hành nhập toàn bộ các thông tin đăng ký tên miền theo yêu cầu của nhà cung cấp. Chú ý cần nhập chính xác và không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

nhập thông tin đăng ký mua tên miền

Thanh toán

Sau khi xác nhận thông tin đăng ký tên miền, bạn sẽ chuyển sang bước thanh toán. Trước khi thanh toán, bạn cần kiểm tra lại đầy đủ thông tin tên miền, các gói dịch vụ đi kèm (nếu có) và thông tin người đăng ký. Tiếp theo, bạn tiến hành thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

thanh toán tên miền

Khi quá trình thanh toán được hoàn tất, bạn sẽ nhận được một email xác nhận cùng hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng tên miền. Đến đây là bạn thực hiện thành công quy trình mua tên miền gov tại Mona Cloud. 

Để nhận được thông tin tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn về việc mua tên miền gov tại Mona Cloud, xin vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây: 

 • Địa chỉ: Số 1073/23, Đ. Cách Mạng Tháng 8, P. 7, Q. Tân Bình, TP. HCM
 • Hotline: 1900 636 648
 • Email: [email protected]

Hy vọng với những thông tin mà Mona Cloud chia sẻ trong bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của tên miền gov trong việc xây dựng uy tín và tin cậy cho các tổ chức và cơ quan chính phủ trên mạng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với Mona Cloud để được tư vấn chi tiết hơn nhé!